Styrelse

Styrelsen för byalaget för verksamhetsåret 2023 består av:


Ordförande Christer Nilsson


Ledamöter


Britta Forsgren

Louise Rosén (kassör och sekreterare)

Göran Eriksson

Fredrik Lindstrand

Lillian Lindersson

Agneta Hjelte

Suppleant

Henrik Hjelte Henriksson


Revisor


Annelie Nilsson