I tidningen 27 sept

Byborna har väntat i närmare 50 år

FU

I veckan blir den nya gång- och cykelvägsö vergången över järnv ägen vid Fu klar.

I närmare 50 år har byborna väntat. Det var tidigare en obevakad järnvägsövergång för biltrafik.

Flera dramatiska olyck or har inträffat under åren varav en med dödlig utgång.

Nu blir det en unik övergång som provas för första gången i Sverige

Enligt Sven Eriksson, stråk ansvarig på Trafikverket, är det en för Sverige helt ny modell som provas.

-  Den finns sedan tidigare i Danmark, säger Sven Eriks­son.

Utformningen är annorl unda än den standardmod ell på övergången för gående och cyklister Trafikverket haft tidigare.

Skillnaden är att gående och cyklister är mera skydd ade medan de väntar på ett passerande tag vid den nya konstruktionen.

-  Dessutom är den anpassad   till   synskadade   med blindplattor som underlägg vid  övergången,  förklarar Sven Eriksson.

 Vi både

ANNA OCH ARNE SÖDERKVIST

cyklar och går den här vägen.

En utvärdering ska gen omföras senare ifall den av modellen ska permanentas i Sverige.

Kostnaden ligger på cirka 150 000 kronor. Uppsättningen av övergå ngen blev försenad några dagar.

-  Enligt ritningen skulle den placeras närmare spåren, uppger Sven Eriksson. Personalen på den entreprenörfirrna som utförde arbetet reagerade på placeringen.

En representant från Tra fikverket kallades till platsen och blev övertygad om fel placering när ett tåg pass erade. Den stod for nära.

-  Den fick flyttas en liten bit. Samtidigt får den inte stå för långt från spåren, fortsätter Sven Eriksson.

Anna och Arne Söderkvist, bosatta i Fu, tycker den nya övergången är bra.

-  Vi både cyklar och går den här vägen.

Enligt Anna har diskussionen om att den obevakade järnvägsövergången för biltrafik pågått under 50 år.

Men problemen blev upp enbara efter tre allvarliga tillbud under de senaste åren.

2004 förolyckades en kvinna sedan en personbil blivit påkörd.

For drygt tre år sedan blev en långtradare påkörd av ett fliståg vid samma järnvägskorsning. Vare sig chauffören eller lokföraren skadades vid det tillfället.

For två år sedan blev en skolbuss påkörd. Även där klarade sig en chaufför och en elev oskadda.

Fredagen den 20 november 2009 stängdes Fudalsvägen av vid järnvägsövergången. Två betongklumpar placerades ut på varje sida i väntan på pengar för att bygga om övergången och nu är den genomförd.

Innan avstängningen av Fudalsvägen, så fick Skäjsnäsvägen en ny infart från Nusnäsvägen.

- Vägen har lagts om, del vis breddats samt ett antal mötesplatser har anlagts fram till korsningen av Fu­dalsvägen, berättar Sven Eriksson.

Hans Olander

" Oj vilken fart tåget kommer med" ropar Anna Söderqvist. Tillsammans med maken Arne kollar hon den nya gång- och cykelvägsövergången över järnvägen i Fu. Det var tidigare en obevakad järnvägsövergång för biltrafik. Flera dramatiska olyckor har inträffat under åren, varav en med dödlig utgång. Nu har Fu fått en unik övergång som provas för första gången i Sverige.

Nu är övergången klar

Övergången lite från ovan! Foto LR

Övergången lite från ovan! Foto LR

september 2010

Nu har vi snart en mycket fin övergång med grindar och plattor.

Så här långt hade man kommit den 15:e september.

Så här långt hade man kommit den 15:e september.

Fudalsvägen avstängd för genomfart

Fredagen den 20:e november 2009 stängdes Fudalsvägen av vid järnvägsövergången.

Detta p g a flera olyckor som hänt.
Mer om dessa saxade från Mora Tidning nedan.

Ny infart på Skäjsnäsvägen

Innan avstängningen av Fudalsvägen så fick Skäjsnäsvägen en ny infart från Nusnäsvägen.

Vägen har lagts om, delvis breddats samt ett antal mötesplatser har anlagts fram till korsningen av Fudalsvägen.

Nya infarten fylls på - 2009-11-09 foto Arne Söderkvist

Nya infarten fylls på - 2009-11-09 foto Arne Söderkvist

Publicerat: 2004-07-27

Kvinna omkom i kollision med tåg

Vid 13-tiden på måndagen kolliderade ett tåg med en personbil i Fu, en mil söder om Mora. Föraren, en kvinna, omkom och har ännu inte identifierats med säkerhet. Enligt polisen är den omkomna sannolikt den 47-åriga kvinna från Mora som äger den vita Toyotan. Bilen släpades framför tåget i cirka en kilometer innan det tog stopp. Tågresenärerna fick evakueras. Arbetet med att röja området och få ut den omkomna pågick till långt fram på måndagskvällen. Det är ännu oklart vad som orsakade olyckan.

SJ:s tåg från Stockholm till Mora avgick 08.55 från Stockholms central. 12.58 skulle det vara framme Mora. Vid en obevakad järnvägsövergång i byn Fu, cirka en mil söder om Mora, fick tågresan ett tragiskt slut. En vit personbil av märket Toyota körde ut på spåret och kolliderade med tåget. Kvinnan som körde bilen omkom. Bilen beräknas ha blivit påkörd i vänstersidan och sköts framför tåget i cirka en kilometer efter spåret. Utefter spåret avlägsnades bagageluckan, en fram- eller bakskärm, delar av inredningen och andra saker som funnits i bilen. Efter olyckan låg de utspridda längs släpsträckan på spåret och i dikena runt omkring. När tåget till slut stannade, efter att ha åkt förbi ytterligare en järnvägsövergång, var bilen ordentligt inklämd under loket. Att tyda av märkerna på rälsen har tågets främre hjulpar spårat ur de sista hundra meterna.

Räddningstjänst, ambulans, polis och personal från banverket kom snabbt till olycksplatsen. De 75 resenärerna fick evakueras och tåget utrymdes från en dörr längst bak.

- Vi märkte ingenting utom att vi bromsade in. Sen såg vi rökutvecklingen av bilen och då misstänkte vi ju vad som hänt, säger Elin Gudmunsson och Helena Henriks, båda Falun, som arbetade i restaurangen ombord på tåget.

Enligt flera av resenärerna utbröt inget kaos på tåget och evakueringen gick lugnt till.

- När vi väl visste att vi kört över bilen informerade vi om vad som hänt, det fanns ingen anledning att hymla om det, säger Elin Gudmunsson.

Resenärerna fick åka den sista milen till slutdestinationen Mora med två bussar som anlände till platsen cirka en halvtimme efter olyckan.

Lokföraren lämnade platsen med övrig SJ-personal och omhändertogs, enligt SJ:s pressinformation, av företagets kamratstödjartjänst. Enligt polisen ska lokföraren ha uppgett att denne sett bilen komma åkande mot järnvägsövergången och insett att de skulle kollidera.

När tåget var tomt återstod arbetet med att få fram bilen under loket och få ut den omkomna ur bilen. En hundpatrull från Borlänge kallades in för att söka i det snåriga området längs spåret och släpsträckan. Man undersökte om någon ytterligare person slungats ut i kollisionen. Ingen person påträffades dock. Vid 17-tiden kom ett lok, från södergående riktning, och hakade i tåget i den bakre vagnen. Samtliga vagnar utom loket kunde därefter köras till Garsås, som är närmaste plats för tågförvaring där det finns dubbla spår. Därefter band räddningstjänsten fast det som var kvar av Toyotan i rälsen och lyfte bort loket. Polis och räddningstjänst kunde då konstatera att det var en kvinna som omkommit. Kroppen är inte identifierbar. Den kommer att föras för rättmedicinsk undersökning i Uppsala för identifikation. Enligt polisen i Mora är kvinnan med största sannolikhet ägaren till den vita Toyotan, 47 år och bosatt i Mora. De anhöriga bekräftar att kvinnan planerat åka vägen där olyckan skedde och att hon varit försvunnen sedan dess. Det är ännu oklart varför kvinnan inte stannade vid den obevakade järnvägsövergången. Polisen misstänker dock inget brott i samband med olyckan.

Olyckan och efterarbetet medförde att sträckan mellan Mora och Rättvik inte kunde trafikeras under hela måndagen. Istället sattes bussar in mellan de två stationerna. Efter Rättvik flöt dock tågtrafiken som vanligt.

Publicerad: 2008-01-08

Tåg körde in lastbilssläp

Chauffören hade änglavakt när hans långtradare blev påkörd av ett fliståg vid en järnvägskorsning på tisdag morgon. Det stora tåget formligen klöv långtradarsläpet.Olyckan inträffade vid den lilla byn Fu söder om Mora på järnvägslinjen mellan Mora och Rättvik. Vare sig chauffören eller lokföraren skadades.

Chauffören, en man i 20 års åldern från Insjön, hade levererat delar av en permanent villa till paret Kjell och Britta Forsgren.

De har ett sommarhus på Fudalsvägen intill järnvägen.


- När leveransen var klar och chauffören skulle åka vidare gav vi honom rådet att åka över Nusnäs och en bevakad järnvägsövergång, säger Britta Forsgren.

Enligt Britta hade chauffören detta i åtanke när han ändå valde den obevakade övergången. Men olyckliga omständigheter medförde att olyckan ändå inträffade.

Enligt Anders Olsson, polis på hundenheten i Mora, uppger chauffören att han upptäckte tåget och bromsade in sitt fordon.

I det hala väglaget gled det långa lastfordonet ut på spåret.

- För att rädda sitt liv så gasade föraren för att hinna över. Han var medveten om att släpet förmodligen kommer att köras på av loket.

Eftersom släpet var tomt blev olyckan inte så omfattande som den annars kunde ha blivit.

Släpet slogs sönder och drog med sig elstolpar och elledning. Det tar cirka

för fliståget att stoppa.

Enligt räddningsledare Per Stridde kastade sig lokföraren ned på golvet och undkom skador.

Både lokföraren och chauffören var helt oskadda och inte heller chockskadade utan allmänt omskakade. De behövde inte föras till lasarett för vård.

Polisen Anders Olsson uppger att en utredning får avgöra ifall det förekommit vårdslöshet i trafik.

Enligt lastbilens färdskrivare var farten mycket låg på lastfordonet och i övrigt fanns inga anmärkningar mot de båda förarna.

Britta Forsgren uppger att när hon och maken hörde smällen förstod hon omedelbart att lastbilen krockat med tåget.

- Jag blev oerhört lättad när jag såg chauffören stå oskadd på järnvägsövergången.

- Den här korsningen är annars olycksdrabbad. För fyra år sedan omkom en kvinna när en personbil påkördes av ett persontåg.

All tågtrafik stängdes av på sträckan under tisdagen då elledningar rivits ned.

Inställda persontåg på sträckan Mora-Rättvik ersattes med buss.

Paret Britta och Kjell Forsgren hade fått delar till en permanent villa levererad från chauffören på lastfordonet i bakgrunden.

Paret Britta och Kjell Forsgren hade fått delar till en permanent villa levererad från chauffören på lastfordonet i bakgrunden. "Vi hade gett chauffören rådet att ta en annan väg tillbaka med bevakad över gång", säger Britta Forsgren. Chauffören valde den obevakade övergången men olyckliga omständigheter ledde till olyckan. Foto: Hans Olander

Publicerad: 2009-02-02

Oskadda efter tågkrock

Två personer i en skolskjuts klarade sig helt oskadda när deras fordon körde in i ett persontåg från Tåg Bergslagen strax efter klockan 14.40 på måndagen. Chauffören till skolskjuts, som var en minibuss, observerade inte att ett tåg var på väg från Mora söderut när han skulle passera en obevakad järnvägsövergång vid Fu.

Olyckan ägde rum en mil söder om Mora på järnvägslinjen mellan Mora och Rättvik.

- Backspegeln på min högre sida skymde sikten och det blev en död vinkel. I nästa sekund hade jag tåget framför fordonet och jag körde rakt in i en av vagnarna, berättar chauffören till tidningen alldeles efter olyckan.

I fordonet fanns en passagerare, 12-årig elev från en byskola i Mora, som chauffören skulle transportera hem efter skoldagen.

Chauffören uppger att han kört samma sträcka sedan hösten 2007 och i den aktuella turen på eftermiddagarna är det samma elev som varit med i bussen på alla resor.

- Jag har aldrig varit med om något tillbud tidigare på den aktuella platsen. Men det är en olycksdrabbad övergång och jag har hört att det varit på tal att stänga den aktuella övergången, säger chauffören till tidningen.

Den 12-åriga eleven satt i ett av bilens baksäten.

Trots att motorhuven på minibussen blev helt avskalad klarade sig både chauffören och eleven utan skador.

Även om chauffören kände sig lite omskakad behövde ingen av de två i minibussen föras till Mora lasarett.

Persontåget, som tillhör Tåg i Bergslagen, blev stående några hundra meter söderut och enligt räddningstjänstens personal på plats skulle resenärerna i tåget föras vidare med buss mot Rättvik.

Den aktuella korsningen, där måndagens olycka ägde rum är annars olycksdrabbad.

För drygt ett år sedan blev en långtradare blev påkörd av ett fliståg vid en vid samma järnvägskorsning. Vare sig chauffören eller lokföraren skadades vid det tillfället.

För fem år sedan omkom en kvinna när en personbil påkördes av ett persontåg.

Hans Olander  

Både chauffören i skolskjutsen och en tolvårig elev klarade sig helt oskadda efter den dramatiska olyckan.  Foto: Hans Olander

Både chauffören i skolskjutsen och en tolvårig elev klarade sig helt oskadda efter den dramatiska olyckan. Foto: Hans Olander

Publicerad: 2009-02-04

Olycksdrabbad övergång stängs i år

Banverket planerar att stänga den olycksdrabbade järnvägsövergången vid Fu någon gång under året.Enligt Janne Eriksson, lokförare på Tågkompaniet, kräver lokförarna att övergången borde stängas omedelbart.

Senaste allvarliga tillbudet var i måndags då en skolskjuts endast var sekunden ifrån att krossas under persontåg från Tåg I Bergslagen.

Chauffören observerade inte tåget och motorhuven på fordonet skalades av. Turligt hakade inte fordonet fast i tåget utan blev stående vid övergången. Chauffören och en tolv årig skolelev klarade sig oskadda från det allvarliga tillbudet.

För ett år sedan blev en långtradare påkörd av ett fliståg vid samma obevakade järnvägsövergång. För fem år sedan omkom en kvinna sedan ett Intercitytåg från Stockholm till Mora kolliderat med en personbil.

Enligt Janne Eriksson har det dessutom varit en rad incidenter vid övergången med fordon som kommit över i sista stund.

- Alla incidenter som vi ser rapporteras in till Banverket.

Janne Eriksson körde inte olyckståget i måndags men har varit lokförare sedan 1980, först på SJ och sedan några år sedan för Tågkompaniet och Tåg i Bergslagen.

på den aktuella platsen. Från hela hållet är sikten skymd. Det handlar inte om många sekunder. Vi använder ljudsignaler när vi kommer. Men det är osäkert om bilförare uppmärksammar ljudsignalerna.

- Vi kör

Han uppger att passagerarna på tåget sitter säkert, men att lokförarna har en liten mera utsatt position då förarhytten är i glasfiber som ett påhäng tågets övriga järnkonstruktion.

- Vi måste alltid vara uppmärksamma på att snabbt kunna evakuera hytten om det uppstår något tillbud, konstaterar Janne Eriksson.

Han uppger att antalet passagerare ökat med 34 procent på Tåg i Bergslagen under senare tid. När olyckstillbud händer med resenärer ska evakueras med buss ute på skogen efter olyckstillbud påpekar Janne Eriksson att det är ett stort ansvar som krävs transportmässigt.

Jonas Bengtsson på Banverkets presstjänst konstaterar att Banverket arbetar ständigt på att stänga så många obevakade järnvägsövergångar som möjligt.

- Det är avvägning om hur många fordon som passerar övergången i relation till intensiteten av trafik på järnvägen. Det brukar bli cirka 100 obevakade järnvägsövergångar som stängs eller får ljus, ljud eller bombevakning per år.

Hans Olander