Nu brusar ån ordentligt. . . . . men det är mycket snö och is kvar!