Fuviken

Här är några bilder från Fuviken tagna under olika årstider - visst är det vackert!

Bilderna uppdaterade 2011-11-07

Bilderna tagna av Louise Rosén under flera års tid