Detta är bilder på massor av gamla lador både små och stora  - dels på gårdar och annars i skog och mark. Det finns säkert många fler. . . . . . Foto LR 2009

De ska sorteras och textas samt placeras på karta.


För att se bilderna i bildspel - klicka på en bild.