Här tänkte vi förmedla ner lite udda saker som vi inte hittar plats åt under någon annan rubrik.

Små notiser som vi fått oss tillhanda ibland
utan att källan framgår.

”Ögelskonär”

En urgammal föregångare till vår tids sandaler. De gamla i Nusnäs kunde på trettiotalet berätta att en sådan sko ännu fanns kvar i Fudalen.

Skon var gjord av svinskinn. Den hade näversulor, breda gula sämskremmar och bred plös.

De användes både vardag och helg, men bara av kvinnorna.

Var det månne en sådan här?

Var det månne en sådan här?

Skålär

Det var av gammalt sed att gårdarna i Fudalen hade en skåle i grinden till gården.

”Kuänni lärär totjen målå”


Ett gammalt talesätt.
Vem som helst kunde lära sig mala
för ”Fosskalln” såg till att det blev rätt.

”Gatuloppsgatu”

I Fudalen fanns i gamla tider en kort vägsträcka som var stenlagd. Den kallades ”Gatuloppsgatu”.
Ännu på 30-talet mindes de gamla i Nusnäs att den här vägsträckan funnits i Dalen. Den hade ett speciellt ändamål.

I den gamla Fudalsbyn använde man den för att bestraffa tjuvar. Ogärningsmännen fick springa nakna och barfota på Gatuloppsgatu”.
På var sida stod Dalfolket och slog efter honom med kvistar från barrträd. Detta var något humanare än att stena honom till döds som man gjorde på 1100-talet ute på Tjuvholmen. (se egen flik)


Något senare övertog socknen bestraffningen av tjuvarna. Då hängdes de upp på sockenstugans yttervägg till allmän beskådan. Sedermera övergick man till att binda dem vid en påle utanför kyrkan. Den s.k. skampålen.