Kolaren Björk Sven

Denna man vet jag inte så mycket om - men s/v-bilderna har jag köpt dyrt via Tradera på tips av Ivar Johansson! Ska man skriva om människor i Fu så skulle BjörkSven vara med.

Däremot fick jag (LR) hjälp av Inga-Lill att hitta till den koja som han bebodde bakom sågen och där tog jag lite bilder.
Han var kolare i Fu någon gång på 50-talet - han kom annars ifrån Orsa.

Efter honom beboddes kojan av resande och är stadd i förfall efter en brand. Egentligen märkligt att den överhuvudtaget står kvar idag.

Bilderna tagna 2010-09-28 LR