Kvarnar i Fu

Fu kvarn är säkrad som kulturminne sedan den har genomgått en omfattande renovering och uppsnyggning - det gjordes på 1980-talet. Nu står den stängd och öde efter att ha varit en del av Anders Buds och senare Solveigs loppis. Nu 2012 har vi städat ut en massa skräp och ska väl städa ut och kanske vi kan göra ett museum om kvarnens historia. Foto LR 2009

Fu kvarn är säkrad som kulturminne sedan den har genomgått en omfattande renovering och uppsnyggning - det gjordes på 1980-talet. Nu står den stängd och öde efter att ha varit en del av Anders Buds och senare Solveigs loppis. Nu 2012 har vi städat ut en massa skräp och ska väl städa ut och kanske vi kan göra ett museum om kvarnens historia. Foto LR 2009

Nedan kommer ett tidningsurklipp från 2 januari 1980 som vi fått av Bertil Presthans.

Nedan kommer ett tidningsurklipp från 2 januari 1980 som vi fått av Bertil Presthans.

Nikvänn en av de 4-5 skvaltkvarnar som fanns vid Fuån. Skvaltkvarn var en mindre kvarn för malning av säd mellan kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul och med horisontellt liggande kvarnstenar. Skvaltor användes i mindre skala för lokal mjölproduktion och var den dominerande typen av kvarnar fram till tiden för den industriella utvecklingen, då vattenkvarnar med vertikala hjul blev vanligare. Skvaltkvarnar var byggda efter äldre förlagor, och rötterna går tillbaka till babylonsk tid. Skvaltkvarnar var i bruk i Sverige från ca 1200-talet in till början av 1900-talet.

Skvaltkvarnen drevs av vatten som leddes genom en vattenränna till det horisontellt liggande skovelhjulet. Kraftöverföringen skedde sedan genom

Nikvänn en av de 4-5 skvaltkvarnar som fanns vid Fuån. Skvaltkvarn var en mindre kvarn för malning av säd mellan kvarnstenar, med horisontellt placerat vattenhjul och med horisontellt liggande kvarnstenar. Skvaltor användes i mindre skala för lokal mjölproduktion och var den dominerande typen av kvarnar fram till tiden för den industriella utvecklingen, då vattenkvarnar med vertikala hjul blev vanligare. Skvaltkvarnar var byggda efter äldre förlagor, och rötterna går tillbaka till babylonsk tid. Skvaltkvarnar var i bruk i Sverige från ca 1200-talet in till början av 1900-talet.

Skvaltkvarnen drevs av vatten som leddes genom en vattenränna till det horisontellt liggande skovelhjulet. Kraftöverföringen skedde sedan genom "kvarnsnesen" (huvudaxeln), via "seglet" av järn mellan snesen och kvarnstenen, till den övre liggande, rörliga kvarnstenen. Snesen stöder nedtill i ett borrat hål i en jordfast sten. Den nedre kvarnstenen är fast och malningen sker mellan den och den övre roterande stenen.

Säden hälls ner genom "kvarntuten" eller "stupet" och flödet av säd till "kvarnögat" reglerades till lämplig mängd med den rörliga "tryglan". Mjölets grovlek kunde styras genom att ändra avståndet mellan kvarnstenarna med hjälp av läderbitar vid seglets fästen. Det nymalda mjölet samlades upp i "mjölkaret" och rann sedan ner i mjölsäcken

Nikvänn och med Barbro korgmakeri i bakgrunden

Nikvänn och med Barbro korgmakeri i bakgrunden

Resterna av en gammal skvaltkvarn 
Sturkvänn som låg 100 meter ovanför Lindbron. Foto LR 091115

Resterna av en gammal skvaltkvarn
Sturkvänn som låg 100 meter ovanför Lindbron. Foto LR 091115

Mjölnargården där mjölnaren bodde förr i världen. Sedan var huset bostad åt ?? Sedan café ?? under namnet Café Viktor efter förste mjölnaren.

Mjölnargården där mjölnaren bodde förr i världen. Sedan var huset bostad åt ?? Sedan café ?? under namnet Café Viktor efter förste mjölnaren.

”Mjölnar Viktor” Eriksson Fu. Född 10/12 1892. Död 16/1 1956.

”Mjölnar Viktor” Eriksson Fu. Född 10/12 1892. Död 16/1 1956.

Lis-Karl - mjölnare - utanför tullkvarnen 1960 - foto Arne Söderkvist

Lis-Karl - mjölnare - utanför tullkvarnen 1960 - foto Arne Söderkvist

Lis-Karl -

Lis-Karl - "ackär kvännsten" - foto AS ca 1960

Lis-Karl i kvarnen - foto AS 1973

Lis-Karl i kvarnen - foto AS 1973

Kvarnvåg - foto AS 1975

Kvarnvåg - foto AS 1975

forts: 
På 60-talet avlägsnade vägverket vattentrumman för att underlätta ombyggnaden av riks 70 och som ersättning betalades installation av el i kvarnen. Det var sista gången som Fuåns vatten fick driva kvarnhjul. Med elektricitet drevs kvarnen ända fram till 1983 då den sista mäldavgiften är noterad.
I takt med jordbrukens nedläggning minskade intäkterna och till sist kunde kvarnverksamheten inte bära sig ekonomiskt.
Folke Lidfors, den siste mjölnaren hängde sina byxor på väggen med förhoppningen att en ny mjölnare någon dag skulle ta över.

Hur det blir med den saken återstår att se, men kvarnbyggnaden ståtar nu röd och grann med nytt taktegel, nya vindskivor och takfotsbrädor.
MATS LARSPERS
När på 1990-talet? Foto LR 2009

forts:
På 60-talet avlägsnade vägverket vattentrumman för att underlätta ombyggnaden av riks 70 och som ersättning betalades installation av el i kvarnen. Det var sista gången som Fuåns vatten fick driva kvarnhjul. Med elektricitet drevs kvarnen ända fram till 1983 då den sista mäldavgiften är noterad.
I takt med jordbrukens nedläggning minskade intäkterna och till sist kunde kvarnverksamheten inte bära sig ekonomiskt.
Folke Lidfors, den siste mjölnaren hängde sina byxor på väggen med förhoppningen att en ny mjölnare någon dag skulle ta över.

Hur det blir med den saken återstår att se, men kvarnbyggnaden ståtar nu röd och grann med nytt taktegel, nya vindskivor och takfotsbrädor.
MATS LARSPERS
När på 1990-talet? Foto LR 2009

Nikvänn --
1916 fanns det fyra skvaltkvarnar i behåll i Fuån nedströms kvarndammen i Fu. Sturkunn, Nykuänn, Sillbullkuänn och Gunäskuänn nu ombyggd till tullkvarn.

Nikvänn --
1916 fanns det fyra skvaltkvarnar i behåll i Fuån nedströms kvarndammen i Fu. Sturkunn, Nykuänn, Sillbullkuänn och Gunäskuänn nu ombyggd till tullkvarn.

Fu tullkvarn. - - - - Maj:t. Kongl. nådiga resolution på en av Döss Erik Jonsson, Målar Anders Eriksson, samt Larspers Jon Hansson gjord underdånig ansökan om fastställelse af ordning för

Fu tullkvarn. - - - - Maj:t. Kongl. nådiga resolution på en av Döss Erik Jonsson, Målar Anders Eriksson, samt Larspers Jon Hansson gjord underdånig ansökan om fastställelse af ordning för "Fu tullqvarns aktiebolag" i enlighet med den underdåniga ansökan bilagdt förslag; Gifven Stockholms Slott den 1 mars 1895
Foto 1963

”Mjölnar Victors” far Berg Karl Eriksson. Son till Rullpers Kerstin Olsdotter från Bodarna, Sollerön. Född i Siljansnäs 1856. Död i Fu 1915.

”Mjölnar Victors” far Berg Karl Eriksson. Son till Rullpers Kerstin Olsdotter från Bodarna, Sollerön. Född i Siljansnäs 1856. Död i Fu 1915.

Kvarntuben som förde in vattnet - ersattes med el i samband med bygget av nya riksvägen (70)

Kvarntuben som förde in vattnet - ersattes med el i samband med bygget av nya riksvägen (70)

Lis-Karl i kvarnen - foto Arne Söderkvist 1960

Lis-Karl i kvarnen - foto Arne Söderkvist 1960

Lis-Karl samlar upp mjölet - foto AS 1973

Lis-Karl samlar upp mjölet - foto AS 1973

Själva kvarnen - foto AS 1973

Själva kvarnen - foto AS 1973

Kvarnen 1964 foto AS
Tidningsklipp : Upprustad kvarn.
Fu kvarn tjänade mellan åren 1895 och 1983 nusnäsborna med malning av spannmål. Därefter har den stått stilla, men nu har kvarnföreningen bekostat en upprustning av byggnadens yttre och nu står den sig mot väder och vind i ännu 50 år.

Fuåns vatten har drivit många kvarnar i gamla tider. Nedströms Fudammen fanns 4 -5 skvaltkvarnar och på Lokheden ovanför dammen finns fortfarande lämningar efter en skvaltkvarn. Fu kvarn är den sista kvarvarande vid Fuån och väl värd att bevara åt framtiden.

Kvarnen har en intressant historia och på sin tid hade den mycket gott renommé i moratrakten. Kvarnen producerade tunnbrödsmjöl av hög kvalitet och före Ryssas tid levererade kvarnbolaget elektricitet till hushållen i Fu. Som tillskott till turbinen fanns en råoljemotor som utnyttjades när vattengenomströmningen var dålig.
Naturens nycker ställde till en del problem för dem som brukade kvarnen. Det ojämna vattenflödet gjorde att man inte alltid kunde mala när man ville och ibland blev nusnäsborna tvingade att nyttja andra kvarnar. De drog t o m över Siljans is till Mångbro.

Kvarnen 1964 foto AS
Tidningsklipp : Upprustad kvarn.
Fu kvarn tjänade mellan åren 1895 och 1983 nusnäsborna med malning av spannmål. Därefter har den stått stilla, men nu har kvarnföreningen bekostat en upprustning av byggnadens yttre och nu står den sig mot väder och vind i ännu 50 år.

Fuåns vatten har drivit många kvarnar i gamla tider. Nedströms Fudammen fanns 4 -5 skvaltkvarnar och på Lokheden ovanför dammen finns fortfarande lämningar efter en skvaltkvarn. Fu kvarn är den sista kvarvarande vid Fuån och väl värd att bevara åt framtiden.

Kvarnen har en intressant historia och på sin tid hade den mycket gott renommé i moratrakten. Kvarnen producerade tunnbrödsmjöl av hög kvalitet och före Ryssas tid levererade kvarnbolaget elektricitet till hushållen i Fu. Som tillskott till turbinen fanns en råoljemotor som utnyttjades när vattengenomströmningen var dålig.
Naturens nycker ställde till en del problem för dem som brukade kvarnen. Det ojämna vattenflödet gjorde att man inte alltid kunde mala när man ville och ibland blev nusnäsborna tvingade att nyttja andra kvarnar. De drog t o m över Siljans is till Mångbro.