Eivors mormor - Bränd Anna

Bränd Anna föddes 1 september 1978, dotter till Gunnars Anders Jonsson och Anna Christina Andersdotter född 6 augusti 1852 i Stockholm.

Anders och Anna gifte sig 18 dec 1875 och fick fem barn mellan 1876 och 1884 – Gunnars (Bränd) Anna var nummer två i barnaskaran.

1886 avled Annas äldsta syster Kerstin i tyfoidfeber – hon blev bara 9 år. Bara en månad efter dog mamma Anna endast 34 år gammal.

Detta blev naturligtvis förödande för Bränd Anna. Det har sagts att pappa Anders fick det besvärligt när hans far Gunnars Jon Jonsson gjorde konkurs. Anders hade bland annat haft hand om kvarnverksamheten i företaget. Nu fick han svårt att klara sig i sin nya position som fattig. Anna var åtta år och fick sköta sina tre syskon, ett, tre och fem år gamla – vid sidan av skolgången. Vid 14 års ålder fick hon ta hela ansvaret för hemmet, småsyskonen, ladugården och allehanda jordbrukssysslor.

Ytterligare elände blev det när den yngre systern Maria född 1882 drabbades av en sjukdom i ansiktet, tuberkulos i käkbenet och måste opereras. En nerv skadades och hon blev sinnessjuk. Hon vistades sedan på institution i hela sitt återstående liv – ålderdomshemmet i Mora samt Säters sjukhus.

Den 16 juli 1901 gifte sig Gunnars Anna Andersson med Bränd Anders Jonsson och blev därmed Bränd Anna Jonsson.

Familjen Bränd Anders Jonsson vid Gunäsgården 1922.
Gunnar född 1901, Oskar född 1905, Karin född 1914, Anna född 1912, mormor Bränd Anna född 1878 med Erik född 1920 samt Bränd Anders född 1879 – 
Fattas gör Karl född 1898 – kanske var det han som tog bilden?

Familjen Bränd Anders Jonsson vid Gunäsgården 1922.
Gunnar född 1901, Oskar född 1905, Karin född 1914, Anna född 1912, mormor Bränd Anna född 1878 med Erik född 1920 samt Bränd Anders född 1879 –
Fattas gör Karl född 1898 – kanske var det han som tog bilden?

Tidningsklipp

Vardagens hjältar blir julpremierade av Dalaföreningen.

Inom Dalaföreningen i Stockholm har det blivit tradition att till julen utdela hedersfondens diplom jämte 100 kr till i Dalarna boende män och kvinnor, som under små omständigheter i det tysta utfört en hedrande livsgärning. Så har skett även till julen detta år.

…….

BRÄND ANNA JONSSON från Fu i Mora blev moderslös vid 13 års* ålder, då hon fick taga vid och vara i mors ställe för sina 3 yngre syskon, sköta hemmet och ladugården. När syskonen var fullvuxna gifte hon sig och fick 10 egna barn att dra försorg om. Av dessa är sex i livet och alla goda medborgare. Genom idogt arbete har hon och hennes make strävat ihop till egen gård och egendom.

…….

Detta är några av hembygdens tysta arbetare som utan yttre utmärkelser stilla vandrat sin väg genom livet och som Dalaföreningen i Stockholm velat hedra genom att tilldela dem sitt diplom och sin gåva till julen.

DD 20-12-1952

* felaktighet – moderslös redan vid 8 år - men vid 13års ålder fick hon börja ta hand om småsyskon, hem och gård.

Det var skolläraren Adian Nordin som var förslagställare – berättade Eivor. Diplomet är utfört av den kände konstnären Jerk Werkmäster.

Det var skolläraren Adian Nordin som var förslagställare – berättade Eivor. Diplomet är utfört av den kände konstnären Jerk Werkmäster.

-- Fru Bränd Anna Jonsson i Fu fyller 80 år i dag. Hon är en verklig kärnkvinna, en som prövat på små förhållanden, mycket arbete och prövningar. När hon var åtta år gammal dog modern. Bränd Anna fick då ta hand om sina tre mindre syskon. Från Nusnäs flyttade man till Fu 1891 och där blev Anna sedan bofast och gift. Tillsammans med maken har hon arbetat hårt för gården och familjen. Av de tio barnen är sex i livet, fostrade till dugande samhällsmedborgare. En tid ville hälsan vika, men under senare år har hon fått tillbaka denna. För sex år sedan hedrades Bränd Anna med Dalaföreningens diplom och gåva, som utdelas för trogen gärning i hembygden och uppoffrande arbete i det tysta. Denna uppmuntran var hon väl värd.

DD- 1958-09-01  

MORA (DD). När fru Bränd Anna Jonsson i Fu på måndagen fyller 80 år så är det många som vill sälla sig till gratulanterna för att hylla en ”vardagens hjältinna”, som genom ett strävsamt liv i vardagslivets tysta fått lära sig att försaka under en generation långt före dagens välfärdssverige.

Bränd-Annas liv bör ge en tankeställare åt framförallt alla dagens missnöjda som vid en jämförelse inte har något att beklaga sig över. När hon var åtta år dog modern och hon fick hjälpa till att sköta tre syskon i åldern ett, tre och fem år vid sidan av skolgången. Vid fyllda 14 år fick hon ta hand om ansvaret för hemmet och småsyskonen, då fadern mestadels var på arbete i skogen, samt sköta ladugården och svara för det lilla jordbruket. Där fick hon på höstarna själv klara av slagtrösken.

Det var fattigt, berättar hon. Kon var den bästa ekonomiska tillgången. Mjölken drogs vintertid på kälke till mejeriet. Och efter en lång tids leverans hade man fått 4 kr i betalning och för dessa pengar köptes en gris. Kronans värde var ett annat då – liksom mjölkpriset. Man köpte aldrig ett klädesplagg utan det gällde att väva av lin från egen skörd. Vävarbetet var också någon hjälp till försörjningen. Efter fostrandet av syskonen gifte hon sig och har fått 10 barn av vilka sex är i livet. Den stora barnaskaran gjorde väl inte varken arbetet eller bekymren mindre.

- Inte har jag haft några bekymmer för fritiden inte, säger Bränd-Anna, som alltid arbetat och aldrig haft ledigt. Men barn har jag alltid tyckt om och till 80-årsdagen är det meningen dom ska komma hem allesammans.

Att Dalaföreningen i Stockholm gjorde ett utomordentligt val då de tilldelade Bränd-Anna sitt hedersdiplom som en hyllning till en vardagens hjälte är ingen tvekan. Morakullan som genom strävsamhet, redbarhet och andra goda egenskaper i vardagslivets tysta men hårda kamp utfört en kulturgärning i ordets bästa bemärkelse, för att nu citera den unika diplomutmärkelsen.

                             We – Pe DD- 1958-08-?? 

Bilder från Eivors album

Gunäsfolket med några tillresande besökare nere i vackra Fudalen. (1940)

Gunäs Karin m make Täpp Anders (från Vikarbyn), Karl Bränds dotter Margit, Bränd Anna & Anders, Karl och Tilda Bränd, Erik & Anna Abrahamsson, Anna-Mia (syster till Margit)
sittande:
Erik Bränd, 3 okända Oskar Bränd med sonen Rune + 2 okända

Gunäsfolket med några tillresande besökare nere i vackra Fudalen. (1940)

Gunäs Karin m make Täpp Anders (från Vikarbyn), Karl Bränds dotter Margit, Bränd Anna & Anders, Karl och Tilda Bränd, Erik & Anna Abrahamsson, Anna-Mia (syster till Margit)
sittande:
Erik Bränd, 3 okända Oskar Bränd med sonen Rune + 2 okända

Gunäs-Gunnar – Gunnar (Bränd) Andersson
Karl Bränd
Gunnäs Anna – Anna Abrahamsson
Gunnäs Erik, Erik Bränd
Bränd-Anders Jonsson
Annelie Nilsson 4 år
Gunnäs-Anna – Bränd Anna Jonsson

Gunäs-Gunnar – Gunnar (Bränd) Andersson
Karl Bränd
Gunnäs Anna – Anna Abrahamsson
Gunnäs Erik, Erik Bränd
Bränd-Anders Jonsson
Annelie Nilsson 4 år
Gunnäs-Anna – Bränd Anna Jonsson

4 generationer

Eivor Nilsson med dotter Annelie, mormor Bränd Anna Jonsson och mamma Gunäs Anna Abrahamsson

Eivor Nilsson med dotter Annelie, mormor Bränd Anna Jonsson och mamma Gunäs Anna Abrahamsson

Bränd Annas bröder

John (Johan)  Bränd Anna’s yngsta bror – föddes 1884. Han emigrerade till Chicago och blev murare, gifte sig med en amerikanska och fick en dotter Ruby. 1962 besökte han Fu – 78 år gammal - pigg och intresserad av att återse Dalarna. Han gjorde resan på egen hand och stannade en månad. Han avled 99 år gammal - 1983.

Äldste brodern Anders (född 1880) emigrerade till Kanada – bytte namn till Andrew Andersson och blev farmare i Vancouver. Han gifte sig med Hilma från Garsås och de fick fem barn.

John vid Fuviken på sitt besök 1962.

John vid Fuviken på sitt besök 1962.