Fotoalbum

Under bearbetning!

Hela byn hanns inte med innan snön kommen detta är en början på en inventering. Foto LR 2009

Vi har lagt hus, lador, härbren och diverse i olika flikar.
De ligger inte i någon ordning. . . . .  
och ska senare sättas ut på kartan samt textas. Har heller inte varit konsekvent vad gäller att visa bara gamla hus som är övergivna. Vissa är bebodda och andra inte - det kan ha slunkit med något "nyare" hus också - var drar vi gränsen? Kanske vi gör en dokumentation på alla existrande hus till våren. . . .

Vi har också lagt hus under andra flikar t ex fäbodar

För att se bilderna i bildspel - klicka på en bild.